Karate klub
Raška

Adresa
Karađorđeva 2, 36350 Raška
Matični broj
17344412
PIB
101274881
Tekući račun
205-17598-62
Godina osnivanja
1974
Broj članova
100
Predsednik
Milan Kolarević
Statut

Klub je počeo sa radom kao sekcija 21.06.1974. godine. U sali zgrade Društvenih organizacija, 20.03.1975. godine, održana je osnivačka skupština karate kluba Raška. Osnivač kluba i prvi trener bio je Dragiša Ilić-Čiča. Klub je registrovan kod Karate saveza Zapadne Srbije 21.05.1976. godine. Prvo takmičenje u Raški odrzano je u sali Doma JNA 13.03.1977. Treninzi su održavani u OŠ ”Sutjeska” i OŠ ”Raška” sve do otvaranja Sportske hale 1992. godine. Prvobitno ime kluba OKK Raška promenjeno je u KK Bane, a 1994. godine klub dobija sadašnje ime.
Danas, klub broji preko 100 aktivnih članova medju kojima su i reprezentativci Srbije.
Predsednik kluba je Milan Kolarevic, dok je glavni trener Mirko Puzovic.