Atletski klub
Raška

Adresa
Stara strugara 2/9, Raška
Matični broj
28788835
PIB
107956257
Tekući račun
205-0000000206778-69
Godina osnivanja
1990
Broj članova
16
Predsednik
Boško Veljović
Statut

Klub je osnovan i počeo da radi već davne 1990. godine. Za sve ove godine klub je imao više prvaka države i tri državna reprezentativca: Anđu Vukadinović, Katarinu Kovačević i Miloša Pendića, koji su doneli u Rašku pet međunarodnih medalja. Poslednje dve godine AK Raška je bila ekipni prvak Srbije u pionirskoj kategoriji.